دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران- زلزله

عنوان :

محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی

 

استاد راهنما :

دکتر محمد علی رهگذر

 

 

استاد مشاور :

دکتر پرویز بیات

 

 

 

بهمن    1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
 
چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 1
فصل اول « کلیات پژوهش »
1-1-بار لرزه ای—————- 3
1-1-1بارگذاری سازه———— 3
1-1-1-1-محاسبه غیر دقیق  این بارها————- 3
1-1-1-2-توزیع بار لرزه ای—— 5
1-1-1-3-نتیجه گیری———- 7
1-1-1-4 راه حل چیست؟- 7
1-2-1-مزایای بهره گیری از تحلیل پوش آور———– 8
1-2-2- معایب بهره گیری از تحلیل پوش آور———– 8
1-3 چگونگی انجام تحلیل پوش آور—————- 9
1-4 نتیجه گیری از بحث های گذشته و تعیین هدف– 12
فصل دوم « محدوده تخریب قاب های خمشی بتنی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی »
2-1 اختصار-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 15
2-2 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 17
2-3 ضریب بار فروریزش——— 19
2-4 ضریب حد بالای فروریزش—- 21
2-5 ضریب حد پائین فروریزش—- 25
2-6تحلیل گام به گام برای یک قاب ساده با اثر متقابل P-Mبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 30
2-7 مباحثات و تحقیقات عددی- 48
2-8 نتایج- 53
فصل سوم « محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی »
3-1مدلسازی و تحلیل ها 55
3-1-1قاب یک دهانه –یک طبقه 56
3-1-2قاب یک دهانه –دو طبقه 59
3-1-3قاب یک دهانه –سه طبقه 62
3-1-4قاب یک دهانه –چهار طبقه 66
3-1-5قاب چهار دهانه –یک طبقه 70
3-1-6قاب چهار دهانه –دو طبقه 73
3-1-7قاب چهار دهانه –سه طبقه- 76
3-1-8قاب چهار دهانه –چهار طبقه—————- 79
3-1-9قاب شش دهانه –یک طبقه- 83
3-1-10قاب شش دهانه -دو طبقه- 86
3-1-11قاب شش دهانه –سه طبقه—————- 89
3-1-12قاب شش دهانه –چهار طبقه————— 93
3-1-13قاب شش دهانه –پنج طبقه————— 96
3-1-14قاب پنج دهانه –هفت طبقه—————- 100
3-1-15قاب پنج دهانه –هشت طبقه————— 104
3-1-16قاب پنج دهانه –نه طبقه– 108
3-1-17قاب پنج دهانه –ده طبقه– 112
3-1-18قاب پنج دهانه –پانزده طبقه————— 117
فصل چهارم « نتیجه گیری »
منابع و مأخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 131
 
 
 
 
فصل اول
« کلیات پژوهش »
 


 
 
 
 
 
1-1) بار لرزه ای
همواره در طراحی صحیح یک سازه با 2 پارامتر مهم روبرو هستیم:
1) بارگذاری صحیح سازه
2) تغییرشکل‌های مناسب سازه تحت این بارگذاری
 
1-1-1) بارگذاری سازه:
همانطور که می‌دانیم بر روی سازه‌ها بارهای مختلفی اعم از بار مرده، بار زنده، بار باد، بار زلزله و… قرار می‌گیرد. در این‌بین بعضی از بارها دینامیکی و دسته‌ای دیگر استاتیکی هستند.
در تخمین و برآورد بارهای استاتیکی و همین‌گونه چگونگی قرارگیری این بارها بر روی سازه تقریباً مشکلی وجود ندارد اما برای محاسبه و گذاردن بارهای دینامیکی مشکلاتی هست، این معضلات به قرار زیر می باشد:
 
1-1-1-1) محاسبه غیردقیق این بارها:
بعضی از این بارهای دینامیکی مانند بار زنده را توانسته‌اند به استاتیکی تبدیل نمایند. این نوع تبدیل ازطریق آمار صورت گرفته می باشد.
مثال:
برای مثال، نمونه کار آماری برای محاسبه بار زنده ساختمان مسکونی ارایه میگردد:
در اینجا آمارگیران وزن اثاثیه منزل را حدود 20 الی 50کیلوگرم بر مترمربع درنظر گرفته‌اند که متوسط آن 35کیلوگرم بر مترمربع گردید. پس از آن در مراحل زیر، وزن اشخاص را بر روی سطح تخمین زدند:
حالت اول: در هر 1×1مترمربع یک نفر با وزن متوسط 70کیلوگرم قرار گیرد:
70kg/(1m*1m)=70kg/m2
فرض بحرانی‌تر:
حالت دوم: در هر 75/0×75/0مترمربع یک نفر با وزن متوسط 70کیلوگرم قرار گیرد:
70kg/(0.75m*0.75m)=125kg/m2
فرض بحرانی‌تر:
حالت سوم: در هر 6/0×6/0مترمربع یک نفر با وزن متوسط 70کیلوگرم قرار گیرد:
70kg/(0.6m*0.6m)=165kg/m2
بار زنده=وزن اشخاص+وزن اثاثیه=165+35=200kg/m2
این تخمین، تخمینی واقعی و دسته بالا در طراحی به حساب می‌آید زیرا موردها نادر نیز در این طراحی درنظر گرفته می شوند.
علّت این تخمین واقعی، ماهیت عیان این نوع بار و همچنین تکرارپذیری این بار می باشد. در بارهای لرزه‌ای ماهیت بارها به صورت کاملاً مشخصی وجود ندارد(مقصود از ماهیت، جهت و همچنین گردیدّت بار اعمالی می باشد).
با این‌وجود برای ساده‌سازی و همچنین کاربردی بودن بارگذاری‌های دینامیکی لرزه‌ای، آنها را به صورت استاتیکی، معادل می‌نمایند.
 
1-1-1-2) توزیع بارلرزه ای:
In conventional seismic design provisions, the preliminary design of most buildings is based on equivalent static forces. Historically, the height wise distribution of these static forces seems to have been chosen arbitrarily by engineering judgment.(H.Moghaddam  et .al,2009)
در روش‌های طراحی لرزه‌ای متداول، طراحی مقدماتی بیشتر ساختمان‌ها براساس نیروهای استاتیکی معادل پایه‌گذاری شده می باشد. طریقه توزیع این نیروهای استاتیکی به انتخاب و با قضاوت مهندسی به نظر می‌رسد(مقدم 2009).
The height-wise distribution of these static forces (and therefore, stiffness and strengths) seems to have been based implicitly on the elastic vibration modes (Green, 1981). However,structures do not remain elastic during severe earthquakes and they usually undergo large nonlineardeformation. Therefore, the employment of such arbitrary height-wise distribution of seismic forces maynot necessarily lead to the best seismic performance of a structure.(Karami et.al,2004)
همچنین توزیع این نیروهای استاتیکی در ارتفاع (و درنتیجه سختی و مقاومت آنها) براساس مدهای ارتعاشی الاستیک می‌باشد (Green, 1981).بهرحال، ساختمان‌ها درطول چند زلزله نمی‌توانند الاستیک باقی بمانند و معمولاً دستخوش تغییرشکل غیرخطی می شوند. پس، بکارگیری چنین قراردادی در توزیع نیروهای لرزه‌ای، لزوماً بهترین عملکرد سازه را منجر نمی‌گردد(کرمی 2004).
However, as the design basis is being shifted from strength to deformation in modern performance-based design codes, these conventional load patterns need to be rationalized .(H.Moghaddam  et .al,2009)
بهرحال در آئین‌نامه‌های مدرن طراحی براساس عملکرد، پایه طراحی از مقاومت به سمت تغییرشکل‌ها به پیش می‌رود. این طریق بارگذاری، نیازمند توجیه و استدلال منطقی می باشد (مقدم، سال2009).
درسال2009 پروفسور مقدم، تحقیقی بر روی بعضی سازه‌های خمشی انجام داد و کفایت نیروهای استاتیکی معادل برحسب طراحی براساس سطح عملکرد را مطالعه نمود.
در این مقاله، ایشان بارگذاری‌های دیگری به غیر از مثلثی را امتحان نمود. این باگذاری‌ها براساس شکل‌های مختلفی ازقبیل مثلثی، مد اول سازه، پارابولیک و هایپربولیک بود و نتیجه آن این گردید که سازه اگر دارای تغییرشکل یکنواخت باشد دارای بهترین عملکرد لرزه‌ای می باشد.
پس نتیجه این بود که طراحی سازه با روش استاتیکی معادل (به دلیل اینکه این نیروهای استاتیکی براساس مدهای ارتعاشی الاستیک توزیع می شوند و ساختمان‌ها در طول چند زلزله نمی‌توانند الاستیک باقی بمانند)، نمی‌تواند رفتار واقعی سازه را به خوبی نشان دهد و هرچه سازه ازلحاظ شکل پیچیده‌تر گردد، طراحی آن براساس بارهای استاتیکی، جواب‌ها را بیشتر از واقعیت دور می کند.
ازطرفی تحلیل سازه‌ها براساس بارهای دینامیکی نیز معضلات خاص خود را دارد. بعضی از این معضلات عبارتند از:
1) نبود دانش فنی
2) کمبود متخصص این فن
3) زمان‌بر بودن و به طبع آن هزینه‌بر بودن این نوع تحلیل سازه‌ها
4)حساسیت زیادپاسخ هابه رکورد ورودی
5)عدم انطباق شرایط ساختگاهی محل ثبت رکوردبامحل سازه مورد مطالعه
6)وجودپارامترهای متنوع مؤثربرپاسخ سازه نظیرمحتوای فرکانسی،پریودخاک،مدت زمان زلزله،رفتارهای کاهنده سازه و ..،که منجربه لزوم تحلیل های متعدد وبهره گیری ازنتایج آماری آنها شده می باشد،میتوان گفت که این روش،نسبتا مشکل وپرهزینه میباشد .
 
تعداد صفحه :144
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

دسته‌ها: عمران