سمینار کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی عمران ـ سازه

عنوان :
 شیوههای کنترل غیرفعال به مقصود بهسازی لرزهای پلها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
در این سمینار شیوههای کنترل غیرفعال به مقصود بهسازی لرزهای پلهـا مـورد بررسـی قرارگرفتـه
می باشد. در آغاز مفاهیم مورد نیاز دینامیک سازهها و تأثیر میراگرها در رفتار دینامیکی سـازههـا بیـان شـده
می باشد و در ادامه انواع سیستمهای کنترل غیرفعال مورد مطالعه قرارگرفتـهانـد. بـرای هـر سیـستم مبـانی
نظری، چگونگی عملکرد و تأثیر آن بر رفتار لرزهای سازه پل اظهار شدهاست. همچنین موردها کاربردهای عملـی
شیوههای کنترل غیرفعال در پروژههای بهسازی لرزهای پلها و آزمایشهای انجام شده در این زمینه، روشها
و نتایج حاصله ارائه گردیده اند.

مقدمه :

عدم  آسیب پذیری و حفظ  کارایی پا ها در هنگام  وقوع زلزله به مقصود عدم ایجاد اختلال در شبکه راهها

از اهمیت بالایی برخوردار می باشد . ایجاد خسارات در سازه  پل ها سبب مسدود شدن راه های دسترسی

و ایجاد اختلال در عملیات امداد رسانی و در نتیجه افزایش تلفات جانی ناشی از زلزله خواهد گردید . همچنین

تخریب پل ها سبب ایجاد اختلال و افزایش  زمان بازسازی مناطق آسیب دیده می گردد . از طرفی تخریب پل ها

سبب از دست رفتن سرمایه قابل توجهی خواهد گردید .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با یک روش ابتکاری پارامتری

با در نظر داشتن مطالب فوق اهمیت مقاوم سازی پل ها در برابر زلزله مشخص می گردد به مقصود مقاوم سازی پل ها

روش های گوناگونی هست . در روش های رایج اعضای آسیب پذیر پل به روش هایی مانند بهره گیری از ژاکت

فولادی و یا بتنی و بهره گیری  از فیبر های مسلح کنندخ انجام می گردد . راه حل دیگری که برای مقاوم سازی وجود

دارد کاهش انرژی حاصل از زلزله در اجرای سزه می باشد . بدین مقصود از سیستم های محافظ سازه بهره گیری می گردد .

سیستم های جداساز لرزه ای و سیستم های استهلاک انرژی با کاربرد به مقصود کاهش خسارات زلزله در بهسازی

لرزه ای  و  یا ساخت سازه ها در گروه سیستم های محافظ زلزله می باشند .

تعداد صفحه :100

قیمت: 14700 تومان


***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]

دسته‌ها: عمران

دیدگاهتان را بنویسید