وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران

گرایش سازه

عنوان

ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد بهره گیری استاندارد 2800 ایران

استاد راهنما

دکتر محمد امامی

استاد مشاور

دکتر حمید چگینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
هر چند در طول سالهای متمادی، روش های ساخت و طراحی سازه ها گسترش یافته می باشد اما همچنان اثر زلزله از مهمترین معضلات طراحی ساختمان ها در مناطق لرزه خیز می باشد. بادبندهای معمولی پیش روی بارهای جانبی زمین لرزه یا نیروی باد دچار تغییرشکل های جانبی زیاد می شوند و در صورتی که این تغییرشکل ها از حد معینی زیادتر گردد موجب بروز خرابی سازه ای و غیر سازه ای شده و ایمنی و یکپارچگی سازه به خطر می افتد. برای غلبه بر معضلات ذکر گردیده، انواع جدید از بادبندها از حدود 30 سال پیش و برای اولین بار در ژاپن گسترش یافته می باشد. این بادبندها طوری طراحی می شوند که در برابر کمانش مقاوم بوده و در نتیجه دارای منحنی های متقارن تحت بارگذاریهای چرخه ای کششی و فشاری حاصل از تاثیر نیروهای زلزله می باشند، همچنین رفتار سازه را از لحاظ پایداری و قابلیت جذب انرژی بهبود می بخشند.
سازه های مسلح به مهاربندهای کمانش ناپذیر مانند معدود سازه های مقاوم در برابر زلزله هستند که دو خصوصیت سختی بالا و استهلاک انرژی را به گونه همزمان دارند. این سازه ها علاوه بر ساختمان های جدید در بهسازی سازه های فولادی و بتنی موجود نیز کاربرد فراوانی دارند. با در نظر داشتن لرزه خیزی کشور و کاربرد روز افزون این سازه ها در جهان، بهره گیری و بومی سازی این نوع سیستم مهاربندی در ایران اجتناب ناپذیر بوده و زمینه ورود این سیستم باربر جانبی به آئین نامه های طراحی خصوصا آئین نامه زلزله ایران (2800) الزامی می باشد.  در این بین تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مانند ضریب مقاومت افزون، ضریب شکل پذیری، ضریب کاهش مقاومت وابسته به شکل پذیری و ضریب رفتار این سازه ها به مقصود طراحی این سیستم ها امری ضروری می نماید.
کلمات کلیدی: مهاربندهای کمانش تاب، مقاومت نهایی، تغییرمکان نهایی، شکل پذیری، ضریب رفتار
 فصل اول: مقدمه
1-1 مقدمه. 2
1-2 انواع سیستم های بتن مسلح و رفتار اعضا آنها 3
1-2-1- انواع قاب های خمشی بتن مسلح. 3
 1-2-2-1 قاب خمشی معمولی. 3
1-2-2-2 قاب خمشی متوسط.. 3
 1-2-2-3 قاب خمشی ویژه 3
1-3 انواع مهاربندی.. 3
1-3-1- مهاربندهای هم مرکز. 4
1-3-2- مهاربندهای خارج از مرکز (EBF ) 6
 1-3-2-1 انواع مهاربندهای خارج از مرکز. 7
1-3-2-2مهاربندهای دروازه ای (مهاربند ی با اعضا کششی خارج از محور ( OBF )) 8
 1-3-2-3 مهاربندهای زانویی (KBF ) 8
1-4 مهاربند های کمانش تاب BRB.. 9
1-4-1- مقدمه و پیشزمینه  BRB.. 9
1-4-2-تاریخچه BRB.. 10
1-4-3- ساختمان BRB.. 12
1-4-4- اجزای تشکیل دهنده BRB.. 14
 1-4-4-1- بخش جاری شونده محصور شده 14
 1-4-4-2- بخش الاستیک محصور شده 14
 1-4-4-3- بخش الاستیک محصور نشده 14
 1-4-4-4- مصالح جدا کننده و انبساطی. 15
 1-4-4-5- مکانیزم محصور شدگی. 16
 1-4-5- مزایا ومعایب بادبند BRB.. 16
1-4-6-تقویت لرزهای سازهها با بادبندهای BRB.. 17
1-4-7-نتایج آزمایش بر روی  BRBها با مقیاس بزرگ، در ایالات متحده آمریکا 19
1-4-8-نتایج آزمایشات BRB در تایوان. 21
1-5 ضریب رفتار سازه 26
1-5-1- ضریب کاهش در اثر شکل‌پذیری …… 21
1-6 عوامل مؤثر بر  در سیستم‌های یک درجه آزادی.. 26
1-6-1-نوع مصالح. 26
1-6-2-زمان تناوب سیستم. 27
1-6-3-میرایی. 27
1-6-4-بارگذاری. 27
1-6-5- اثر . 28
1-6-6-مدل نیرو تغییرشکل. 28
1-6-7- خاک منطقه 28
1-7 عوامل مؤثر بر در سیستم‌های چند درجه آزادی.. 29
1-7-1- نوع سازه مقاوم 29
1-7-2- هندسه سازه 29
1-7-3- مشارکت مد های بالاتر. 29
1-8 ارزیابی روابط ارائه شده برای …. 30
1-9 روابط  برای سیستم‌های یک درجه آزادی.. 30
1-9-1- ریدل، هیدالگو و کروز 30
1-9-2- اریاس و هیدالگو. 31
1-9-3- نصر و گراوینگلر. 32
1-9-4- ارتباط میراندا 33
1-9-5- ارتباط فایر، ویدیک و فیشینگر. 34
1-10 روابط µR برای سیستم‌های چند درجه آزادی.. 35
1-10-1- ارتباط تاکاوا، هوانگ و شینوزوکا 35
1-11 ضریب اضافه مقاومت… 35
1-11-1- عوامل موثر بر مقاومت افزون. 36
 1-11-1-1- مقاومت واقعی مصالح پیش روی مقاومت اسمی. 36
 1-11-1-2- بیشتر بودن ابعاد اعضا از مقادیر مورد نیاز طراحی. 36
 1-11-1-3- در نظر نگرفتن اثر مقاومت اجزا غیر سازه ای.. 36
 1-11-1-4- بهره گیری از مدل های ساده شده و محافظه کارانه در تحلیل ها 36
 1-11-1-5- باز توزیع نیروهای جانبی. 37
 1-11-1-6- توزیع بار واقعی پیش روی توزیع بار آئین نامه. 37
1-11-2- روش های محاسبه ضریب اضافه مقاومت.. 37
 1-11-2-1- روش محاسبه ضریب اضافه مقاومت با بهره گیری از انالیز غیرخطی. 37
 1-11-2-1-1- چگونگی ترسیم منحنی SPO.. 37
 1-11-2-1-2- تعریف نقاط حدی.. 38
1-12 روش استاتیکی افزایشی غیرخطی.. 38
1-12-1- تغییرمکان هدف.. 38
 1-12-1-1- تعیین تغییرمکان هدف.. 40
1-12-2- الگوی توزیع بار جانبی. 42
 1-12-2-1- توزیع بار ثابت.. 42
 1-12-2-2- توزیع بار متغیر. 43
1-12-3- چگونگی محاسبه ضریب رفتار 43
 1-12-3-1- تحلیل استاتیکی افزایشی غیرخطی مدلها و رسم منحنی ظرفیت.. 43
 1-12-3-2- محاسبه مقاومت افزون. 43
 1-12-3-3- محاسبه ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری.. 43
 1-12-3-4- محاسبه ضریب تنش مجاز 43
فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته
2-1- پیشینه پژوهش ومروری برکارهای گذشتگان. 48
فصل سوم: معرفی نرم افزار
3-1- معرفی نرم افزار  opensees. 54
3-2- امکانات نرم افزار  opensees. 55
3-3- مدلسازی رفتار غیر خطی اعضای بتن مسلح.. 55
3-4- انواع المان های اجزای محدود در نرم افزار openSees. 56
3-5- معرفی مصالح فولادی موجود در opensees. 57
3-6- معرفی مصالح بتنی موجود در opensees. 61
3-7- چگونگی مدل سازی اعضای سازه ای.. 64
3-7-1-  تعریف مقاطع اعضا 64
3-7-2-  تعریف تیر ها وستون ها 65
3-7-3-  تعریف بادبندها 65
فصل چهارم: معرفی مدل ها، محاسبات و ارائه خروجی نتایج
4-1- معرفی مدل. 67
4-2- مشخصات مصالح مورد بهره گیری 67
4-3 بارگذاری ثقلی.. 68
4-4 آیین نامه های مورد بهره گیری 68
4-5 معرفی پارامترهای لرزه ای.. 69
4-6 پلان ساختمان. 69
4-7  قاب های مورد بهره گیری در مدل سازه 69
4-7-1 قاب سه طبقه A و E. 69
4-7-2 قاب شش طبقه A,E. 71
4-7-3 قاب دوازده طبقه A و E. 71
4-7-4 قاب سه طبقه 1و5. 73
4-7-5 قاب شش طبقه 1و5. 73
4-7-6 قاب دوازده طبقه 1و5. 74
4-8 مقاطع تیر، ستون و بادبند. 76
4-9- نمودار Push over قاب های بدون مهاربند(قاب خمشی متوسط) 80
4-9-1  مدل های 3XMF و 3YMF. 80
4-9-2  نمودار Push over قاب های شش طبقهA,E  و 1,5 بدون مهاربند  BRB.. 81
4-9-3  نمودار Push over قاب های دوازده طبقهA,E  و 1,5 بدون مهاربند  BRB.. 82
4-10- نتایج حاصل ازتحلیل مدل قاب ها با تغییر در مشخصات هندسی بادبند. 83
4-10-1- نمودار پوش آور قابهای دارای مهاربند کمانش ناپذیر باسطح مقطع A.. 83
 4-10-1-1- قاب های سه طبقه با مهاربند (3X1 و 3Y1) 84
 4-10-1-2- قاب های شش طبقه با مهاربند (6X1 و 6Y1) 85
 4-10-1-3- قاب های دوازده طبقه با مهاربند (12X1 و 12Y1) 87
4-10-1-4 نتایج و مقایسه نمودارها 88
4-10-2- نمودار Push over قاب های دارای مهاربند کمانش ناپذیر باسطح مقطع B.. 91
 4-10-2-1- قاب های سه طبقه با مهاربند (3X2 و 3Y2) 91
 4-10-2-2- قاب های شش طبقه با مهاربند (6X2 و 6Y2) 92
 4-10-2-3- قاب های دوازده طبقه با مهاربند (12X2 و 12Y2) 94
 4-10-2-4 نتایج و مقایسه نمودار ها 95
4-10-3- مقایسه نمودار Push over قابهای با بادبندهای دارای مقطع A و با مقطعB.. 98
4-11- نتایج حاصل ازتحلیل مدل قابها با تغییر در مشخصات مکانیکی بادبند BRB. 100
4-11-1- نمودار Push over قاب های شش طبقهA,E  و 1,5. 101
4-11-2- نمودار Push over قاب های شش طبقهA,E  و 1,5. 102
4-11-3- نمودار Push over قاب های دوازده طبقهA,E  و 1,5. 104
4-11-4 مقایسه نمودارها 105
4-12- محاسبه ضریب رفتار. 105
4-12-1- محاسبه ضریب کاهش نیرو بر اثر شکل پذیری 106
4-12-2 محاسبه ضریب مقاومت افزون. 106
4-12-3- جدول ضریب رفتار سازه 107
4-12-3-1- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب A و E. 107
4-12-3-2- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب 1 و 5. 108
4-12-3-3- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب A و E با مقطع B.. 109
4-12-3-4- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب 1 و 5 با مقطع B.. 109
4-12-3-5- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب A و E برای بادبند با Fy=3200. 111
4-12-3-6- جدول مقادیر ضریب رفتار برای قاب 1 و 5 برای بادبند با Fy=3200. 111
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری.. 115
5-2- پیشنهادات… 116
مراجع
مقدمه
زلزله یکی از پدیده­های مخرب طبیعی می باشد که تنها طی نیم قرن اخیر خسارات جانی و مالی زیادی را به جا گذاشته می باشد و با در نظر داشتن زلزله خیز بودن کشور ما و قرارگیری آن بر روی کمربند الپ-هیمالیا ضروری می باشد که ما بیش از این به روش­های مقابله با این پدیده مانند مقاوم­سازی سازه­ها در برابر زلزله بپردازیم. از این رو ارزیابی لرزه­ای سازه­ها و مقاوم­سازی ساختمان­های موجود به عنوان یک ضرورت مطرح می­گردد. در سازه­هایی که طراحی براساس نیروی زلزله می باشد همواره بایستی برای مقابله با نیروی جانبی زلزله که بر سازه وارد می­گردد سیستم مقاومی را طراحی نمود که ازجمله این سیستم­ها بهره گیری از انواع مهاربندهای فلزی می­باشد اما نقص عمده در بادبندهای متعارف اختلاف بین ظرفیت کششی و فشاری این مهاربندها و زوال مقاومت آنها در بارگزاری­های چرخه­ای می­باشد پس برای رسیدن به یک رفتار الاستوپلاستیک  ایده­ال و جلوگیری از کمانش فشاری مهاربندها بایستی از مکانیزم مناسبی بهره گیری نمود. روشی که مد نظر قرار گرفته عبارت می باشد از محصورسازی یک هسته فلزی شکل پذیر در میان حجمی از بتن که خود توسط یک قشاء فلزی در بر گرفته شده می باشد که اصطلاحاً بادبند کمانش تاب (BRB) نامیده می­گردد و از یک المان باربر و یک المان نگه­دارنده جانبی تشکیل شده می باشد. المان باربر، بارهای محوری را در هر یک از دو حالت کششی و فشاری، که به BRB انتقال پیدا می­کند، حمل می­کند. المان­های نگه­دارنده تکیه­گاه­های جانبی را برای المان­های باربر فراهم می­­کنند تا از کمانش BRB وقتی که BRB تحت فشار بارگذاری شده می باشد جلوگیری کند و  BRB قادر خواهد بود تا مقاومت، شکل پذیری و ظرفیت استهلاک انرژی را در المان­های فولادی که برای باربری ساخته شده­اند افزایش دهد.
ما دراین پژوهش بنا داریم بادبندهای فوق را که ترکیبی از فولاد و بتن می باشند، طوری به کار ببریم که مسئله کمانش بادبندهای معمولی را حل نماید. عملکرد این گونه بادبندها را در سازه­های بتن مسلح در سه حالت ارتفاعی مختلف (3 و 6 و12 طبقه) مورد مطالعه قرار می دهیم. طراحی اولیه تمامی سازه­های مزبور با بهره گیری از نرم افزار Etabs صورت گرفته و سپس با مدلسازی در نرم افزار OpenSees تحلیل غیرخطی مدلها انجام پذیرفت.
پارامترهای مورد مطالعه عبارت بودند از بار نهایی (برش پایه حداکثر)، تغییرمکان حداکثر، انرژی جذب شده و شکل پذیری که با تغییر در مشخصات سازه مانند هندسه مانند طول دهانه­ها و ارتفاع سازه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
1-2- انواع سیستم های بتن مسلح و رفتار اعضا آنها
 1-2-1 انواع قاب های خمشی بتن مسلح
ساختار قاب خمشی شامل ستون­ها وشاهتیرهایی که به وسیله اتصالات صلب به یکدیگر متصل شده­اند می­باشد که در آن سختی جانبی قاب به سختی ستون­ها و تیر و اتصالات آن بستگی دارد. از لحاظ رفتاری این سیستم نسبتاً شکل­پذیر می­باشد و قابلیت بالایی برای اتلاف انرژی از خود نشان می­دهد، اما سختی این سیستم نسبتاً کم بوده و در برابر بارهای جانبی دچار اشکال سختی می­گردد به همین دلیل در این نوع سیستم­ها از اعضای مقاوم در برابر بار جانبی مثل مهاربندها بهره گیری می­گردد. در زیر تعاریفی از انواع سیستم قاب خمشی به اظهار آیین نامه آمده می باشد.
1-2-1-1 قاب خمشی معمولی
قابهای خمشی معمولی همان قاب­های دارای شکل پذیری کم هستند که در آیین نامه بتن ایران (آبا) به آن پرداخته شده می باشد که در مناطق با لرزه خیزی زیاد وخیلی زیاد نمی­توان از آن بهره گیری نمود وباید در انتخاب این نوع سیستم برای نواحی گوناگون دقت بیشتری نمود [1].
1-2-1-2 قاب خمشی متوسط
قابهای خمشی متوسط همان قاب­های دارای شکل­پذیری متوسط هستند که در آیین نامه بتن ایران (آبا) به آن پرداخته شده می باشد که بهره گیری از آن برای ساختمان­های با اهمیت متوسط ومناطق لرزه­ای مختلف مجاز بوده مشروط بر انکه شرایط ارتفاع ومنظمی سازه کنترل گردد [1].
1-2-1-3 قاب خمشی ویژه
قابهای خمشی ویژه همان قاب­های دارای شکل­پذیری زیاد هستند که در آیین نامه بتن ایران (آبا) به آن پرداخته شده می باشد که در مناطق با لرزه خیزی زیاد و خیلی زیاد و ساختگاهای مختلف و سازه­های خاص مورد بهره گیری قرار می­گیرد [1].
1-3 انواع مهاربندی
مهاربند، سیستمی اقتصادی و پربازده برای مقابله با بار جانبی در سازه­های قابی می­باشد. مهاربندها اغلب مانعی برای طرح معماری سازه به حساب می­آیند، پس معمولاً آنها را در دهانه­هایی قرار می­دهند که حداقل ممانعت ایجاد گردد و ضمناً شرایط سازه­ای مهاربند در اقدام نیروهای برشی و پیچی ساختمان ارضاء گردد. در بسیاری از اوقات نوع مهاربندی بر اساس فضا و بازشوی موجود تعیین می­گردد بطور کلی مهاربندها به دو دسته تقسیم می شوند [2] 

  • مهاربندهای هم مرکز ( همگرا )
  • مهاربندهای خارج از مرکز ( واگرا )

در چند سال اخیر علاوه بر دو گروه فوق سیستم های مهاربندی جدیدی (مهاربندهای دروازه ای، زانویی و کمانش تاب) نیز توسعه یافته اند که هر کدام را به اختصار تبیین می­دهیم .
1-3-1- مهاربندهای هم مرکز[1]
این سیستم­ها در مسیر تکمیل سیستم­های سازه­ای فولادی در جهت مقابله با نیروهای باد ابداع گردیدند. در این نوع مهاربندها فرض می­گردد که محورهای خنثی در اعضای مختلف، نظیر ستون­ها، تیرها و اعضای مهاربندی در یک نقطه مشترک در هر اتصال با هم تلاقی می­کنند. در قابهای با مهاربندی هم مرکز مقاومت جانبی سازه توسط اعضای قطری که با تیرهای قاب تشکیل یک سیستم خرپایی را می­دهند تأمین می­گردد. انواع مهاربندهای هم مرکز عبارتند از ضربدری، قطری، شورن V، v معکوس و k که در شکل 1-1 نمایش داده شده می باشد. به علت پیکربندی خرپا گونه، صلبیت جانبی این سیستم­ها بسیار زیاد می باشد بطوریکه یک سیستم قاب فولادی با مهاربندهای هم مرکز از نوع ضربدری در مقایسه با سیستم قاب خمشی نظیر آن می­تواند تا 10 برابر سخت تر باشد [ 3 ].
 
الف-قطری            ب-ضربدری           پ-K             د-شورنVمعکوس       ه-شورنV
شکل 1-1 انواع مهاربندهای هم مرکز [3]
از معضلات عمده این سیستم­ها شکل­پذیری و جذب انرژی کم، اکثراً به دلیل کمانش موضعی یا کلی عضو فشاری مهاربند و تا حدی هم اشکال و عملکرد نامناسب اتصالات آن می­باشد. در زیر به اشکالات عمده هر کدام از انواع بادبندهای فوق به روایت AISC می پردازیم [4].
الف- بادبندهای ضربدری: در هنگام زلزله در هر سیکل یکی از بادبندها به فشار و دیگری به کشش کار می­کنند. مهاربندی که نیروی فشاری را تحمل می­نماید، کمانش کرده و از سیستم باربری جانبی خارج می­گردد. در سیکل بعدی نیز این اتفاق برای مهاربند دیگر می­افتد و بعد از چند سیکل هر دو مهاربند از سیستم باربری جانبی خارج می­شوند. همانطور که در شکل 1-2 نظاره می­گردد حلقه های هیسترزیس قاب فولادی با بادبندهای ضربدری بسیار ناپایدار و نامنظم هستند .
شکل 1-2 منحنی هیسترزیس مهاربندی های هم محور [4]
ب- بابندهای قطری: این بادبندها که به صورت تک و قطری بکار می­طریقه، حداقل بایستی در دو دهانه یک قاب ساختمانی به کار گرفته شوند و در حالت کلی معضلات بادبند ضربدری را دارند .
پ- بادبندهای شورنV و V معکوس: در این بادبندها یکی از اعضاء در کشش و دیگری در فشار قرار دارد و احتمال کمانش عضو فشاری هست. تا قبل از کمانش عضو مهاری یک نیروی متعادل به تیر وارد می­گردد که به محض کمانش موضعی یکی از مهاربندها، نیروی متعادل مذکور به یک نیروی نامتعادل تبدیل می­گردد، که باعث می­گردد تیر طبقه تغییر شکل زیادی بدهد ( شکل 1- 2).                     
 
الف – بعد کمانش                            ب- قبل از کمانش
شکل 1-3 چگونگی عملکرد بادبندهای شورن [4]
آیین نامه AISC برای جلوگیری از معضلات فوق دو روش زیر را پیشنهاد کرده می باشد [4].

  • بهره گیری از ستون های دوخت( شکل 1- 4 )
  • بهره گیری از بادبندهای شورن بصورت X برای طبقات ( شکل 1-5 )

ت- بادبند K: بهره گیری از این بادبند فقط در ساختمان ها تا دو طبقه اجازه داده شده می باشد و مشکل اساسی این بادبند وارد کردن نیروی نامتعادل تبیین داده شده در بادبندهای شورن به ستون می باشد که باعث ایجاد یک تغییرمکانی جانبی در وسط ستون می گردد این امر می تواند باعث بروز کمانش در ستون و در نتیجه فروریزی کل ساختمان می­گردد .
شکل 1-4 بهره گیری از ستون دوخت [4]            شکل1-5 بهره گیری از پیکربندی X [4]
1-3-2- مهاربندهای خارج از مرکز[2] (EBF )
این بادبندها بعد از مقایسه رفتار هیستریس بادبندهای هم مرکز و قاب خمشی و ترکیب آنها توسط پوپوف و همکارانش در دهه 70 شکل گرفت. بادبندهایی که در آنها بین انتهای اعضای مهاربند تا تیر و ستون فاصله ایجاد شده باشد، بادبندهای واگرا نامیده می­شوند. فاصله ایجاد شده، تیر پیوند (طول لینک) نامیده گردید و با e نمایش داده می­گردد. تیر پیوند مانند فیوز شکل­پذیر اقدام می­کند و مقدار زیادی از انرژی ناشی از زلزله را جذب می­کند در این سیستم هر دو عامل شکل­پذیری و سختی با هم ترکیب می­شوند. شکل­پذیری شاخصه مهم قاب­های خمشی می­باشد و سختی نیز شاخصه اصلی قابهای مهاربندی هم محور می­باشد.[5]
مزایای سیستم مهاربندی واگرا به تبیین زیر می باشد:[3]

  • کاهش تغییر مکانی جانبی در مقایسه با قابهای خمشی.
  • بهره گیری از قابهای مهاربندی هم محور در ساختمان های با ارتفاع زیاد مجاز نمی باشد.
  • کاهش نیروهای تکیه­گاه و لنگر ( در مقایسه با سیستم قاب خمشی ) به مقصود کاهش ابعاد پی.
  • امکان بهره گیری از این سیستم برای تغییر سختی سازه در ارتفاع برای جیران نامنظمی در توزیع ارتفاعی جرم سازه با تغییر اندازه اعضاء و طول پیوند هست . با تغییر طول تیر پیوند می توان سختی قاب مهاربندی واگرا را عوض کرد.


تعداد صفحه : 134
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : بررسی علل تصادفات و روشهای کاهش اثرات آن

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

دسته‌ها: عمران